POLELO MABAPI LE KOTLO E ETSELITSOENG VODACOM LESOTHO

15 Pulungoana 2019
FOR IMMEDIATE RELEASE

Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo (LCA) le fane ka kotlo ho e ‘ngoe ea lik’hamphani tseo e li fileng lengolo la khoebo, e leng Vodacom Lesotho, ka ho sitoa ho phethahatsa boikarabello ba eona ba ho lefa litefello tsa tšebeletso ka nako e lokelehang e leng la la 1 Phupu 2019. Melaoana e laolang litaba tsena, e leng Lesotho Communications Authority (Licensing Classification and Fees) ea 2018 e boletse ka mokhoa o hlakileng hore Lekhotla le tla fana ka likotlo ho bafani ba litšebeletso ba tla sitoa ho lefa litefello ka nako le hore na likotlo tse joalo Lekhotla le tla li phethahatsa joang.
1. Ke boikarabello ba Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo ho laola litšebeletso tsa likhokahanyano e leng litšebeletso tsa mehala le marangrang, khaso le liposo ‘me Lekhotla le tla etsa sohle ho phethahatsa boikarabello bona.

2. Ke mosebetsi oa Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo ho phethahatsa lipallo tsohle tsa molao mosebetsing oa lona ka ntle ho tšabo kapa ho sekisetsa ba bang ba ba bafani ba litšebeletso ba filoeng mangoalo a tumello ke Lekhotla, ho sa shejoe bonyenyane kapa boholo ba khoebo tse joalo.

3. Ke mosebetsi oa Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo ho bona hore lipalo-palo (records) tse amanang le litšebeletso tsa likhokahanyo tse tlaleheloang Lekhotla le tse tlaleheloang sechaba ka kakaretso li nepahetse, ke tsa ’nete ebile li arabela lipallo tsa molao.

4. Moo bafani ba litšebeletso ba ngolisitsoeng le Lekhotla ba iphapanyetsang ho ikamahanya le melao ea Lesotho, ha ho tika-tiko, Lekhotla la tla nka mehato e lokelang ho bona hore melao e joalo e ea phethahatsoa.
#########

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment