HO KOALOA HA LIOFISI NAKONG EA MATSATSI A PHOMOLO

Office closure during holiday break

The general public is informed that the offices of the Lesotho Communications Authority will be closed from Friday, the 18th December 2020 at 12:45 Hrs for the Christmas and New Year break and will reopen on Wednesday, the 6th January 2020. We wish you all a Merry Christmas and a happy New Year.

Ho koaloa Ha liofisi nakong ea matsatsi a phomolo

Sechaba se tsebisoa hore liofisi tsa Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo la Lesotho li tla koaloa ho tloha  ka Labohlano la la 18 Tšitoe 2020 ka 12:45 Hrs sebakeng sa matsatsi a phomolo ea Keresemese le Selemo se secha ‘me li tla boela li buloa ka Laboraro la la 6 Pherekhong 2021. Re lakaletsa bohle mahlohonolo a Letsatsi la tsoalo ea Morena  le Selemo se secha.

 

 

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment