Tsebiso!! Tsebiso!! Tsebiso!!

Lekhotla la Taolo ea Khaso le Likhokahanyo (LCA) le kene tummellanong le Vodacom Lesotho bakeng sa phano ea tšebeletso tsa marangrang a internet likolong tse phahameng lilemong tsa 2016 ho isa 2019. Morerong ona likolo li ne li fumantšoa internet e lefelloang ke LCA.

Ho kopuoa likolo tsohle tse ileng tsa kena morerong ona oa ho hokeloa ka marangrang ho fana ka litlaleho tse ngotsoeng mabapi le tse latelang:
1. Tlhaloso ea nako eo tšebeletso e fumanehileng ka eona.
2. Tlhaloso ea hore na tšebeletso e ntse e fumaneha khoeli le khoeli.
3. Moo ho bileng le ho khaoha ha tšebeletso, na e bile nako e kae.

Likolo li lebelletsoe ho romella litlaleho ho:
Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, PO Box 15896, Maseru 100 kapa ka email atereseng e latelang: lca@lca.org.ls

Bakeng sa litlhalosetso, likolo li ka letsetsa nomorong tse latelang:
• 5222 1300 kapa 2222 4300 kapa
• Tsa romella molaetsa oa email atereseng e latelang: lca@lca.org.ls

Tsebiso ka Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment