TSEBISO E POTLAKILENG

SECHABA SE TSEBISOA HORE LIOFISI TSA LEKHOTLA LA TAOLO EA LIKHOKAHANYO (LCA) LI  TLA KOALOA HO LATELA PHATLALATSO EA ‘MUSO OA LESOTHO EA HO EMISOA HA METSAMAO HO BAKILOENG KE SEOA SA COVID-19 HO TLOHA LA 14 PHEREKHONG HO ISA LA LA 27 PHEREKHONG 2021.

KA HONA BATHO BOHLE BA NENG BA RERILE HO BA TENG LIBAKENG TSE RERETSOENG HO AHOA HA LITORA TSA MEHALA MOKHOTLONG, THABA-TSEKA LE SEMONKONG MOLEMONG OA BOIKETO, BA HLOKOMELISOA HORE KETELO E JOALO E CHECHISITSOE KA NAKO E SA BOLELOANG ‘M’E SECHABA SE TLA PHATLALLETSOA MATSATSI A MACHA HAMORAO.

KA MABAKA A TŠOANANG, LETSATSI LA FINYELETSA BOIKETO BA KHAHO EA MARANG-RANG LIKOLONG TSA LEROTHOLI POLYTECHNIC LE LESOTHO COLLEGE OF EDUCATION LE TLA PHATLALATSOA HAMORAO.

 

TSEBISO KA LEKHOTLA LA TAOLO EA LIKHOKAHANYO

13.01.2021

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment