TSEBISO E POTLAKILENG MABAPI LE BOIKETO BA MARANG-RANG A LITSI TSA LEROTHOLI POLYTECHNIC LE LESOTHO COLLEGE OF EDUCATION LE KETELO EA LIBAKA TSA KHAHO EA LITORA

SECHABA SE TSEBISOA HORE LIOFISI TSA LEKHOTLA LA TAOLO EA LIKHOKAHANYO LI BUTSOE KAMORA HO KOALOA HA METSATSAHO HO ILENG HA PHATLALATSOA KE ‘MUSO OA LESOTHO. KA HONA SECHABA SE TSEBISOA HORE LITOKOMANE TSA BOIKETO TSA HO AHA MARANG-RANG A LIKOLO TSA LEROTHOLI POLYTECHNIC LE LESOTHO COLLEGE OF EDUCATION LI TLA AMOHELOA HO FELLA KA LA 11 FEBRUARY 2021 KA HORA EA 12:00 MOTS’EARE O MOHOLO. SENA SE LATELA TSEBISO E ILENG EA ETSOA KA LA 13 PHEREKHONG 2021 HO LATELA HO EMISOA HA METSAMAHO HO NENG HO ILE HA PHATLALATSOA KE ‘MUSO OA LESOTHO.

KA MOKHOA O TS’OANANG BATHO BOHLE BA RERILENG HO ETSA BOIKETO BA HO AHA LITORA BA TSEBISOA HORE HO TLA ETELOA LIBAKENG TSE LATELANG KA MATSATSI A LATELANG: LA 15 HLAKOLA 2021 E TLA BA MOKHOTLONG; LA 18 HLAKOLA 2021 E BE THABA-TSEKA ‘M’E LA LA 22 HLAKOLA 2021 HO ETELOE SEMONKONG. MOSEBETSI O TLA QALA KA 12:00 MOTS’EARE O MOHOLO.

 

TSEBISO KA LEKHOTLA LA TAOLO EA LIKHOKAHANYO

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment