Public notice: Christmas break and office reopening

PUBLIC NOTICE
The general public is informed that the offices of the Lesotho Communications Authority will be closed from Wednesday, the 19th December 2018 for the Christmas and New Year break and will reopen on Monday, the 7th January 2019. On the 14th December 2018, our offices will close at 12:45 Hrs for staff year-end celebrations. We wish you all a Merry Christmas and a happy New Year.

TSEBISO EA SECHABA
Sechaba se tsebisoa hore liofisi tsa Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo la Lesotho li tla koaloa ho tloha ka Laboraro la la 19 Tšitoe 2018 sebakeng sa matsatsi a phomolo ea Keresemese le Selemo se secha ‘me li tla boela li buloa ka ‘Mantaha oa la 7 Pherekhong 2019. Ka la 14 Tšitoe 2018 liofisi li tla koala ka 12:45 Hrs sebakeng sa moketjana oa basebetsi oa mafelo a selemo. Re lakaletsa bohle mahlohonolo a Letsatsi la tsoalo ea Morena le Selemo se secha.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment