Polelo ka ts’ireletso ea basebelisi ba likhokahanyo

15 November 2019
FOR IMMEDIATE RELEASE

Lekhotla la Taolo ea Likhokahanyo le hopotsa bafani ba litšebeletso ba filoeng mangolo a tumello ke lōna hore ke boikarabello ba Lekhotla ho sireletsa sechaba se sebelisang likhokahanyo mafapheng a khaso ea liea-le-moea le televishine, litšebeletso tsa poso le mehala khahlanong le bahoebi ba ba hanyang. Lekhotla le hlokometse mekhoa e meng ea bafani ba litšebeletso e hanyang Basotho ‘me le ikemiselitse ho nka likhato tse matla khahlanong le beng ba mekhoa ena.

Lekhotla le tla sebetsa ka matla ho hore lipalo-palo tse fanoang ho Lekhotla ke bafani ba litšebeletso e be tse nepahetseng ebile ele tsa ‘nete. Haufinyane Lekhotla le fumane lipalo tse sa khotsofatseng litefisong tsa lihlahisoa tse ling tsa lifono, litefiso tsa ha motho a letsetsa nomorong e sa lefelloeng (toll-free), le tšebeliso ea palo-kakaretso e lefisang moji kaholimo ha a letsa ka motsotso le ka motsotsoana.

Lekhotla le lakatsa ho tiisetsa Basotho hore le nka litaba tsena ka bohlokolosi bo li lokelang ‘me le tla nka khato tse matla le sa tšabe letho hape le sa khetholle mang kapa mang.

Basotho ba koptjoa ho tlaleha litletlebo tsa bona tsa litefiso tsa mehala tse sa sebetsoang hantle linomorong tsena tsa mohala: 2222 4300 kapa 5222 1300 linakong tsa mosebetsi. Litletleho e be tse sa arajoang ke bafani ba litšebeletso ho fihlela tharollo nako ea matsatsi a 20 tletlebo.
#########

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment